3.2

Robert Berry will return with a second 3.2 album, “Third Impression”. The band/project is a continuation of the band 3, a band Berry was part of together with Carl Palmer and the late great Keith Emerson. In October 2015, conversations about a new 3 album started between Robert Berry and Frontiers’ boss Serafino Perugino as Robert had been speaking to Keith Emerson about releasing the long delayed 3 follow-up album.

Along with renewed fan interest in the band and those conversations, Berry had sparked revived enthusiasm from Keith Emerson for pursuing the project. The exchange of musical ideas and song collaborations ultimately paved the groundwork for 3.2’s first album, “The Rules Have Changed”. Everything was set. Song ideas, studio time, record contract and then, that dark day. Emerson’s untimely death made the album an uncertainty.

Robert was left with Keith Emerson’s final musical ideas for the project. From old cassette tapes, keyboard parts written over the phone, to long discussions about style, the framework of the album was set and ready to be produced. After several months of grieving and contemplation about what to do with these co-written songs and musical fragments from Emerson, Robert decided to resume work on the material that was created and crafted a record that would ultimately be a fitting tribute to Keith Emerson’s musical legacy and at the same time re-energize and update the musical style started with 3 some 30 years ago.

The final result was 3.2, a reboot of the original 3 project. The debut album released in 2018 is a record that deserves to be heard by each and every fan of the great Keith Emerson and included some exquisite musical parts, which every progressive music fan was delighted to indulge in. And the follow-up is no less than its predecessor, mixing epic songs with more melodic and AOR moments.

The working relationship between the legendary keyboard player Keith Emerson and singer and multi-instrumentalist Robert Berry started in 1987. Iconic manager Brian Lane (Yes, Asia, A-ha, etc.) and Carl Palmer arranged a meeting between the two prolific musicians. The plan was to form a more melodic, song oriented band (compared to ELP), which would allow Emerson, Berry and Palmer to follow in the footsteps of the success that Asia and GTR were enjoying in that period. And thus, 3 was born.


Robert Berry keert terug met een tweede 3.2-album, “Third Impression”. De band / project is een voortzetting van de band 3, een band waar Berry samen met Carl Palmer en wijlen grote Keith Emerson deel van uit maakte. In oktober 2015 begonnen gesprekken over een nieuw 3-album tussen Robert Berry en Frontiers ‘baas Serafino Perugino toen Robert met Keith Emerson had gesproken over het uitbrengen van het lang uitgestelde 3-follow-upalbum.

Samen met de hernieuwde interesse van fans in de band en die gesprekken, had Berry het enthousiasme van Keith Emerson nieuw leven ingeblazen voor het nastreven van het project. De uitwisseling van muzikale ideeën en samenwerkingen met liedjes legden uiteindelijk de basis voor het eerste album van 3.2, “The Rules Have Changed”. Alles was klaar. Ideeën voor liedjes, studiotijd, platencontract en dan, die donkere dag. Emerson’s vroegtijdige dood maakte het album een ​​onzekerheid.

Robert bleef achter met de laatste muzikale ideeën van Keith Emerson voor het project. Van oude cassettebandjes, via de telefoon geschreven keyboardpartijen tot lange discussies over stijl, het kader van het album was vastgelegd en klaar om geproduceerd te worden. Na enkele maanden van rouw en contemplatie over wat te doen met deze samen geschreven liedjes en muzikale fragmenten van Emerson, besloot Robert het werk aan het gemaakte materiaal te hervatten en maakte hij een plaat die uiteindelijk een passend eerbetoon zou zijn aan Keith Emerson’s muzikale nalatenschap. en tegelijkertijd nieuwe energie opdoen en de muziekstijl bijwerken die begon met 3 zo’n 30 jaar geleden.

Het uiteindelijke resultaat was 3.2, een herstart van het oorspronkelijke 3-project. Het debuutalbum dat in 2018 werd uitgebracht, is een plaat die het verdient om gehoord te worden door elke fan van de grote Keith Emerson en bevatte een aantal voortreffelijke muzikale delen, waar elke progressieve muziekliefhebber zich met veel plezier aan kon overgeven. En het vervolg is niet minder dan zijn voorganger, die epische nummers mixt met meer melodieuze en AOR-momenten.

De werkrelatie tussen de legendarische toetsenist Keith Emerson en zanger en multi-instrumentalist Robert Berry begon in 1987. Iconische manager Brian Lane (Yes, Asia, A-ha, etc.) en Carl Palmer regelden een ontmoeting tussen de twee productieve muzikanten. Het plan was om een ​​meer melodieuze, songgeoriënteerde band te vormen (vergeleken met ELP), waardoor Emerson, Berry en Palmer in de voetsporen zouden treden van het succes dat Azië en GTR in die periode genoten. En zo werd 3 geboren.

Source: frontiers.shop

Website: http://www.robertberry.com/
Facebook: https://www.facebook.com/Robertberrymusic

Translate »