Maciej Meller

Van 1991 tot 2014 was hij medeoprichter van de band QUIDAM, waarmee hij 6 studioalbums en 4 live-albums opnam. De band verwierf de reputatie van een van de belangrijkste progressieve rockvertegenwoordigers tijdens het spelen van concerten, niet alleen in Polen, maar ook in heel Europa, de VS, Mexico of Brazilië.

Tussen 1998 en 2005 werkte hij samen met Colin Bass van CAMEL band. Ze namen 2 studioalbums en 2 live-albums op. Gedurende de tijd speelden ze ook verschillende promotionele concertreizen.

Nadat Quidam hun activiteit had stopgezet, zette hij het MELLER / GOŁYŹNIAK / DUDA-project op, dat 2 enthousiast aanvaarde albums uitbracht.

Sinds 2017 was hij concertgitarist in de band RIVERSIDE. In 2018 nam hij solopartijen op voor het album ‘Wasteland’, dat goud werd. In februari 2020 werd hij officieel lid van RIVERSIDE.


From 1991 to 2014 he co-created QUIDAM band with whom he recorded 6 studio albums and 4 live albums. The band gained reputation of one of the most important progressive rock representatives while playing concerts not only in Poland but also in whole Europe, USA, Mexico or Brasil.

Between 1998 and 2005 he worked together with Colin Bass from CAMEL band. They recorded 2 studio albums and 2 live albums. During the time they played several promoting concert tours as well.

After Quidam suspended their activity, he set up the MELLER/GOŁYŹNIAK/DUDA project, which released 2 enthusiastically accepted albums.

Since 2017 he was a concert guitarist in RIVERSIDE band. In 2018 he recorded solo parts for ‘Wasteland’ album which went gold. In February 2020 he officially became a member of RIVERSIDE band.

Facebook: https://www.facebook.com/maciejmellerofficial/

Translate »