Legacy Pilots

Met AVIATION is het 2e album van Legacy Pilots. Frank Us heeft weer illustere topmuzikanten om zich heen verzameld: Marco Minnemann, Todd Sucherman, Pete Trewavas, John Mitchell, Eindelijk George, Jake Livgren en als gasten Steve Morse en Jordan Rudess vormen een opmerkelijke line-up.

Van pakkende popparels en ballads tot verfijnde rocktitels en episch-progressieve werken met een duur van meer dan 10 minuten, de muzikanten bieden een breed scala van hun kunst, waarin de compositie en niet de ongetwijfeld bestaande techniek nog steeds op de voorgrond staat.

“Franks muziek is altijd leuk en uitdagend. Er gebeurt veel en ik merk dat veel van de secties in mijn hoofd blijven terwijl ik de stof leer. Ik kijk er altijd naar uit om deel te nemen aan Legacy Pilots en zal in de toekomst meer doen. ”
Todd Sucherman

“Het was een voorrecht om gevraagd te worden om deel uit te maken van dit album, vooral omdat ik volledige vrijheid en creatieve input kreeg in de nummers waar ik deel van uitmaakte”
Pete Trewavas

“De afgelopen jaren werken met Legacy Pilots geeft me altijd plezier. Het is het perfecte voorbeeld van eerlijke en oprechte muziek waarin ik altijd het gevoel heb een plek te hebben om mezelf vrij uit te drukken op mijn instrument.”
Marco Minneman


With AVIATION, Legacy Pilots now release their second album. Frank Us has again gathered illustrious top musicians around him: Marco Minnemann, Todd Sucherman, Pete Trewavas, John Mitchell, Finally George, Jake Livgren and as guests Steve Morse and Jordan Rudess are a remarkable line-up.

From catchy pop pearls and ballads, to sophisticated rock titles and epic-progressive works with durations of over 10 minutes, the musicians offer a wide range of their art, in which the composition and not the undoubtedly existing technique is still in the foreground.

“Frank’s music is always fun and challenging. There’s a lot going on and I find so many of the sections stay in my head as I’m learning the material. I always look forward to participating in Legacy Pilots and will do more in the future.”
Todd Sucherman

“It was a privilege to be asked to be a part of this album specially as I was given complete freedom and creative input in to the songs I was a part off”
Pete Trewavas

“Working with Legacy Pilots over the past few years always brings me joy. It’s the perfect example of honest and heartfelt put together music in which I always feel like having a place to freely express myself on my instrument. Here’s to many more adventures to come.”
Marco Minneman

Website: https://www.legacypilots.com/
F
acebook: https://www.facebook.com/Legacy-Pilots-169477027015622/

Translate »